คำนวณค่างวดสมัครขอสินเชื่อ
สินเขื่อ Refinance เพิ่มวงเงิน
ผ่อนรถอยู่ก็กู้ได้ 

               สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ยังผ่อนค่างวดกับ

บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด สามารถนำรถมาเพิ่มวงเงิน

ได้โดยไม่ต้องนำเงินก้อนมาปิดบัญชีสัญญาเดิม

และรับเงินส่วนต่าง  เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน  

ขยายร้านค้า  ซ่อมแซมบ้าน   หรือแม้แต่นำเงินก้อน

ไปช่วยลดภาระอื่น ๆ ได้


เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคาร (ย้อนหลัง3เดือน)
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  • แผนที่บ้านและที่ทำงาน

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการสินเชื่อ  

สำนักงานใหญ่ สายด่วน : 

โทร. 02-7623850-51