Menu

เกี่ยวกับบริษัท


บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด เป็นหนึ่งผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ครบวงจร ซึ่งบริษัทได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงยาวนาน กว่า 36 ปี และด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ บริษัทได้ปรับปรุงแนวทาง การบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด และการดำเนินการธุรกิจอย่างเป็นธรรมของบริษัทฯ จึงได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค ด้านการใช้สัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เมื่อ 12 กันยายน 2546 

ในวันนี้ บริษัทฯ เคียงข้างลูกค้าตลอดเส้นทางทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาให้บริการเช่าซื้อรถยนต์แบบมืออาชีพอย่างแท้จริง 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทั้งหมด 2 สาขา ได้แก่

สำนักงานใหญ่


อาคาร ที ที เพลส เลขที่ 1055 ถ. ประดิษฐ์มนูธรรม ซ.ลาดพร้าว 87 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2762-3838, 0-2514-3838 หรือ 089-8944348

สาขาพัทยา


เลขที่ 80 / 1 หมู่ 12 ต. หนองปรือ
อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

โทร. 038 182328 – 30

รางวัลแห่งความสำเร็จ


ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์
จริงใจ จนได้รับรางวัล จากสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
( ส.ค.บ. ) ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค ด้านสัญญา:
ใช้สัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค