ร่วมงานกับเรา


ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มานานกว่า 30 ปี ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนหลายอัตรา ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

  1. วุฒิปริญญาตรี
  2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี, บุคลิกดี
  3. มีพาหนะใช้ในการปฏิบัติงาน ( จักรยานยนต์ )
  4. หากมีความรู้ด้านกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838,0-2762-3838 

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th  

www.cityleasing.co.th 

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์
2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี , บุคลิกดี
3. มีใบอนุญาตว่าความ , มีพาหนะใช้งานพร้อมใบขับขี่
4. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานราชการได้
5. มีประสบการณ์คดีเช่าซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆของบริษัท
– จัดทำร่างและตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารทางกฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
– ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
– ดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆรวมถึงเข้าเจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางดำเนินงานกับหน่วยงานราชการนั้นๆ
– ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย สัญญา หรือเอกสารทางกฎหมาย (ทั้งภายในและภายนอกบริษัท)
– ดำเนินคดี และ/หรือ ประสานงานกับทนายความที่ทปรึกษา

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838, 0-2762-3838 

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th  

Website : www.cityleasing.co.th 

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี
2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี บุคลิกดี
3. มีพาหนะใช้ในการปฏิบัติงาน (จักรยานยนต์)
4. หากมีความรู้ด้านกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, หรือยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ปฏิบัติงานทางด้านบังคับคดี ดำเนินการบังคับคดี, ยึดทรัพย์, อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้
– ติดต่อหน่วยงานภายนอกและภายใน ทั้งราชการหรือเอกชนในการสนับสนุนขององค์กร
– เร่งรัดหนี้สิน เจรจาต่อรอง ประนีประนอมยอมความ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องคดีและหลังมีคำพิพากษา เพื่อระงับข้อพิพาท
– ดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทมอบหมายในทางคดี

 สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838, 0-2762-3838 

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th  

Website : www.cityleasing.co.th 

คุณสมบัติ

 เพศชาย บุคลิกดี อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,บัญชี,เศรษฐศาสตร์
 มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร รักงานด้านบริการ
 มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน พร้อมใบอนุญาตขับขี่
 มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ จากสถาบันการเงิน 3-5 ปี
 หากผ่านงานด้านสินเชื่อรถยนต์ หรือสามารถประเมินราคารถเก่าได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลงานด้านการตลาดสินเชื่อรถยนต์
การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ
การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838, 0-2762-3838 

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th  

Website : www.cityleasing.co.th 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย บุคลิกดี อายุไม่เกิน 40 ปี– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,บัญชี,เศรษฐศาสตร์
2. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
3. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร รักงานด้านบริการ
4. มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน พร้อมใบอนุญาตขับขี่
5. หากผ่านงานด้านสินเชื่อรถยนต์บรรทุกมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน


หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลงานด้านการตลาดสินเชื่อรถยนต์บรรทุก
การพิจารณาวิเคราะห์คุณสมบัติและอนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838, 0-2762-3838 

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th  

Website : www.cityleasing.co.th