ร่วมงานกับเรา


ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มานานกว่า 30 ปี ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนหลายอัตรา ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ 

 1. วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์
 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี, บุคลิกดี
 3. มีใบอนุญาตว่าความ
 4. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานอย่างน้อย 5 ปี

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838,0-2762-3838

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th  

www.cityleasing.co.th 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์
 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี, บุคลิกดี
 3. มีใบอนุญาตว่าความ
 4. มีประสบการณ์ 3 ปี

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838,0-2762-3838 

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th  

www.cityleasing.co.th 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี, นิติศาสตร์
 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี, บุคลิกดี
 3. มีใบอนุญาตว่าความ, มีพาหนะใช้งานพร้อมใบขับขี่
 4. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานราชการได้
 5. มีประสบการณ์คดีเช่าซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838,0-2762-3838 

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th  

www.cityleasing.co.th 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี
 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี, บุคลิกดี
 3. มีพาหนะใช้ในการปฏิบัติงาน ( จักรยานยนต์ )
 4. หากมีความรู้ด้านกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838,0-2762-3838 

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th  

www.cityleasing.co.th 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ไม่มีพันธะทางทหาร
 2. บุคคลิกดี มีความสามารถในการวิเคราะห์ และเจรจาหนี้สิน พร้อมปฏิบัติงานภายนอกบริษัทฯ
 3. มีรถจักรยานยนต์สำหรับใช้ปฏิบัติงาน พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 4. หากมีประสบการณ์ในการติดตามหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838,0-2762-3838 

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th  

www.cityleasing.co.th 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิ ป.ว.ส. – ปริญญาตรีทุกสาขา
 2. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคล่องตัวสูง สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี


สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานบริษัทฯมีสวัสดิการและโบนัส

****  ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้  ****

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

** บริษัทฯ มีสวัสดิการ และโบนัส **

** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **

– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838,0-2762-3838 

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th  

www.cityleasing.co.th 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีพันธะทางทหาร
 2. มีพาหนะสำหรับใช้ปฏิบัติงาน ( มีใบอนุญาตขับขี่ ) พร้อมปฏิบัติงานภายนอกสถานที่
 3. หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานบริษัทฯมีสวัสดิการและโบนัส 

**** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **** 

– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838,0-2762-3838 

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th  

www.cityleasing.co.th 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา บุคลิกดี ไม่มีพันธะทางทหาร
 2. มีพาหนะสำหรับใช้ปฏิบัติงาน ( มีใบอนุญาตขับขี่ )  พร้อมปฏิบัติงานภายนอกสถานที่
 3. หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานบริษัทฯมีสวัสดิการและโบนัส 

**** ทุกตำแหน่งต้องสามารถหาบุคคลมาค้ำประกันการทำงานได้ **** 

– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838,0-2762-3838 

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th  

www.cityleasing.co.th