fbpx

วัสดิการที่พนักงานได้รับ

– ค่าครองชีพ
– โบนัสตามผลประกอบการ
– ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
– วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
– ประกันสังคม / ตรวจสุขภาพประจำปี
– ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต
– เงินช่วยเหลือพนักงาน
– ยูนิฟอร์มพนักงาน

รายได้
– เงือนเดือน : 15,000+
– มีคอมมิชชั่นตามผลงาน

คุณสมบัติ
– เพศ : ชาย ไม่มีพันธะทางทหาร
– อายุ : 22-35 ปี
– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์เท่านั้น
– ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
มีรถจักรยานยนต์ของตนเอง พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ (สำหรับใช้ปฏิบัติงาน) 
 สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
 หากมีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีค่าวิชาชีพสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ปฏิบัติงานทางด้านบังคับคดี เร่งรัดหนี้สิน ดำเนินการบังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้
– ติดต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
– เจรจาต่อรอง ประนีประนอมยอมความ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องคดี และหลังมีคำพิพากษา เพื่อระงับข้อพิพาท
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายได้
– รายได้ประจำ (เงินเดือน+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์) : 15,000 ขึ้นไป
– มีคอมมิชชั่นตามผลงาน

คุณสมบัติ
– เพศ : ชาย ไม่มีพันธะทางทหาร
– อายุ : 20-35 ปี
– ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
– ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
มีรถจักรยานยนต์ของตนเอง พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ (สำหรับใช้ปฏิบัติงาน) 
– บุคลิกดี มีความสามารถเจรจาต่อรอง เกี่ยวกับการชำระหนี้
 สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
 หากมีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีค่าวิชาชีพสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– เจรจา – เร่งรัด – ติดตามหนี้ค้างชำระ
– ปฏิบัติงานภายนอกบริษัทฯเป็นหลัก
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายได้
– เงินเดือน : 14,000-18,000 

คุณสมบัติ
– เพศ : หญิง
– อายุ : 22-30 ปี 
– ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี ทุกสาขา
– ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
– บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์
สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– โทรศัพท์ติดต่อเพื่อแจ้งค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ
– บันทึกข้อมูลผลการติดตามลงในระบบ
– แนะนำช่องทางการชำระเงินค่างวดให้กับลูกค้า
     **ไม่ใช่งานขาย**

 

รายได้
– เงินเดือน : ตามตกลง 

คุณสมบัติ
– เพศ : ชาย-หญิง
– อายุ : 30 ปี ขึ้นไป 
– ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี
– เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์  8.30- 17.30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– อบรม+ฝึกสอนให้พนักงานเข้าใจ และปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ.ติดตามหนี้สิน
– ควบคุมการทำงานของพนักงานในการลงพื้นที่ให้ทั่วถึงทุกราย, วิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ไขปัญหางาน,
  สอนให้พนักงานเจรจาหนี้, โน้มน้าวให้ชำระหนี้ก่อนถูกบังคับคดี และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผ่อนชำระ
– เข้าใจคำพิพากษาแพ่ง, รู้การแจ้งคดีอาญา (ฉ้อโกง, ยักยอก และโกงเจ้าหนี้)
– จัดทำ Report สรุปการติดตาม สืบทรัพย์ และสรุปแนวทางการบังคับคดีต่อเพื่อเสนอผู้บริหาร
– วางแผนการทำงานให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
– นำนโยบายของบริษัทฯ มาบังคับใช้ในฝ่ายได้
– มีทักษะการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้, ทักษะในการวางแผนกลยุทธ์, ทักษะการติดสินใจใช้เหตุผล,
  ทักษะการบริหารจัดการ และทักษะการเป็นผู้นำ

คุณสมบัติพื้นฐาน
– เพศ ชาย/หญิง
– อายุ 28 ปีขึ้นไป
– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
– ประสบการณ์ : ด้านการตลาดสินเชื่อรถบรรทุก 2 – 5 ปีขึ้นไป
– มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน พร้อมใบอนุญาตขับขี่
– หากมีดีลเลอร์ หรือตัวแทนบริการที่ประจำอยู่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลงานด้านการตลาดสินเชื่อรถบรรทุกมือหนึ่ง+มือสอง
– ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าเบื้องต้นตามนโยบายบริษัทฯ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า และดีลเลอร์ หรือตัวแทนบริการสม่ำเสมอ
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 เพศชาย บุคลิกดี อายุ 28 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน พร้อมใบอนุญาตขับขี่
 มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อรถยนต์ 2-5 ปี
 หากมีดีลเลอร์ หรือตัวแทนบริการที่ประจำอยู่ (ตลาดรถยนต์มือสอง) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลงานด้านการตลาดสินเชื่อรถยนต์มือสอง
– ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าเบื้องต้นตามนโยบายบริษัทฯ
– สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า และดีลเลอร์ หรือตัวแทนบริการสม่ำเสมอ
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด
เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87
ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพ 10240

โทร. 0-2514-3838, 0-2762-3838 

E-Mail : marketing@cityleasing.co.th