สินเชื่อ Refinance เพิ่มวงเงิน


ผ่อนรถอยู่ก็กู้ได้

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ยังผ่อนค่างวดกับ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด สามารถนำรถมาเพิ่มวงเงินได้โดยไม่ต้องนำเงินก้อนมาปิดบัญชีสัญญาเดิม และรับเงินส่วนต่าง เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ขยายร้านค้า ซ่อมแซมบ้าน หรือแม้แต่นำเงินก้อนไปช่วยลดภาระอื่น ๆ ได้


เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคาร ( ย้อนหลัง 6 เดือน )
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ( กรณีเป็นนิติบุคคล )
  • แผนที่บ้านและที่ทำงาน

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการสินเชื่อ

สำนักงานใหญ่ สายด่วน : 

โทร. 02 7623850 – 51 , 02-7623838 , 02-5143838 หรือ 089-8944348

สาขาพัทยา  โทร. 038-182328-30