สินเขื่อ Refinance เพิ่มวงเงิน


ผ่อนรถอยู่ก็กู้ได้

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ยังผ่อนค่างวดกับ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด สามารถนำรถมาเพิ่มวงเงินได้โดยไม่ต้องนำเงินก้อนมาปิดบัญชีสัญญาเดิม และรับเงินส่วนต่าง เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ขยายร้านค้า ซ่อมแซมบ้าน หรือแม้แต่นำเงินก้อนไปช่วยลดภาระอื่น ๆ ได้

 


เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคาร ( ย้อนหลัง 3 เดือน )
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ( กรณีเป็นนิติบุคคล )
  • แผนที่บ้านและที่ทำงาน

 


รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการสินเชื่อ 

สำนักงานใหญ่ สายด่วน : 

โทร. 02 7623850 – 51