แจ้งวันปิดทำการพิเศษ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ ขอแจ้งวันปิดทำการพิเศษ
ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ