ซิตี้ ลิสซิ่ง ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อพัฒนาสังคม

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนามนุษย์และพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมการบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, วัสดุสำนักงาน และสิ่งของต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีโอกาสอย่างจำกัด

การแบ่งปันที่สร้างคุณค่า:

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือ บริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, วัสดุสำนักงาน และสิ่งของต่างๆ แก่มูลนิธิกระจกเงา โดยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาศึกษา พัฒนาศักยภาพของ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เยาวชนที่มีโอกาสอย่างจำกัด เนื่องจากกิจกรรมนี้ไม่เพียงช่วยลดสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ภายในองค์กร แต่ยังนำไปช่วยเหลือสังคมและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้ ผ่านสิ่งของและอุปกรณ์เหล่านี้

 

พลังแห่งการร่วมมือ:

กิจกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเอื้อเฟื้อและสนับสนุนการพัฒนาในสังคม และร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับผู้มีโอกาสอย่างจำกัด บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ ได้เชิญชวนพนักงานภายในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมการบริจากดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน โดยพนักงานได้ร่วมนำเสื้อผ้าและของใช้ต่างๆ มามอบให้กับมูลนิธิกระจกเงาอย่างมากมาย

คำมั่นจากมูลนิธิ: 

ทางมูลนิธิกระจกเงาได้แจ้งว่า “จะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

บทสรุป:

บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ ได้คำนึงถึงความสำคัญในการสร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยการแบ่งปันและเป็นผู้ให้ กิจกรรมนี้สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน