สินเชื่อรถบรรทุก รถหัวลาก รถตู้บรรทุก

สินเชื่อรถบรรทุก ซิตี้ ลิสซิ่ง จัดให้

        เป็นการให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ กับท่านที่มีความประสงค์ จะซื้อรถบรรทุก รถใหม่หรือรถใช้แล้ว แต่ไม่ต้องการชำระเต็มราคาเป็นเงินสดในคราวเดียว เพียงชำระเงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือ ท่านเลือกใช้บริการ “สินเชื่อรถบรรทุก” ของ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด เป็นการบริหารเงินที่ช่วยให้การซื้อรถเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วเงื่อนไขไม่ยุ่งยากทั้งนี้ท่านสามารถปิดบัญชีได้ก่อนกำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ พร้อมได้รับส่วนลดดอกเบี้ย ปิดบัญชีก่อนกำหนด 50 % ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ หรือท่านสามารถโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญาให้บุคคลอื่นผ่อนต่อได้ ( ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ )การเลือกใช้บริการ เพียงท่านแสดงความจำนงกับดีลเลอร์ หรือโชว์รูมที่ท่านไปซื้อรถว่า ท่านต้องการใช้บริการ “สินเชื่อรถบรรทุก” กับ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปบริการท่านทันที

บริการสินเชื่อรถบรรทุก ทุกขนาด ทุกประเภท

  • ตั้งแต่ 6 – 12 ล้อขึ้นไป รวมถึงอุปกรณ์ และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ ตามรูปแบบต่อไปนี้
รถตู้บรรทุก
รถกระบะบรรทุก แบบยกได้ (รถดั้ม)
รถคอกเกษตร
รถหัวลาก
รถหัวลากพร้อมหางพ่วง

เหตุผลที่ควรเลือก ซิตี้ ลิสซิ่ง

วงเงินสูง
ผ่อนนาน 60 เดือน
รับรถอายุสูงสุด 15 ปี
บริการสินเชื่อถึงที่
ชำระค่างวดได้ทุก Mobile Banking

4 ขั้นตอนง่ายๆในการขอสินเชื่อ

icon-02
1. สมัครสินเชื่อได้ทุกช่องทาง
icon-03
2. นัดหมายเข้าตรวจสภาพรถยนต์ พร้อมทำสัญญา
icon-04
3. รอทราบผลการอนุมัติ ภายใน 3 วันทำการ
icon-05
4. รอรับเงินโอนเข้าบีญชี

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา บุคคลธรรมดา / นิติบุุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 3 ชุด
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, บริคณห์สนธิ, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในสัญญา 4 ชุด
  • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี / สำนาบัญชีธนาคาร, Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง, แผนที่ตั้งสำนักงาน, ที่พักอาศัย
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน 4 ชุด
  • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) เช่น สำเนาสัญญาจ้าง, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย บิลซื้อ/บิลขาย

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการสินเชื่อ

สำนักงานใหญ่ สายด่วนโทร : 02-7623838 ต่อ 318, 319, 323

สนใจสมัครสินเชื่อ